Styrelsen 2016

Ordförande: Anna Holm
Vice ordförande: Anita Mortensson
Kassör: Per Danielsson
Sekreterare: Yvonne Glenning
Mia Nilsson
Janne Pettersson
Suppleanter:
Annica Jonsson
Carina Thorell
Lars-Åke Ström

Kontakta styrelsen via mail
styrelsen@stjarnorp.se eller
fornamn.efternamn@stjarnorp.se

Finns det önskemål eller ideér som ni tycker styrelsen behöver diskutera så ta gärna kontakt!


Vill du bli medlem?
Medlemsavgiften är 100 kr för familj och 50 kr för ensamstående medlem per år.
Inbetalning kan göras på
Plusgiro-konto: 603 19-1
Betalningsmottagare:
Stjärnorps Byalag

OBS! Glöm inte att skriva namn och adress på talongen!

Du kan också skicka ett mail till någon i styrelsen så sänder vi dig ett inbetalningskort.


Då kommer
bokbussen
till Stjärnorp
Var fjärde fredag kommer bokbussen till Stjärnorp.

Den stannar i Bjäsäter 14.30-14.50
Bölnorp 15.00-15.15
Södra Hult 15.25-15.40
Sandvik 16.10-16.55
Flemma 17.00-17.15
Nästa gång blir den 23 september. Därefter kommer bussen den 21 oktober, 18 november och 16 december.

Till Rist kommer bokbussen 14.50-15.10 den 8 september, 7 oktober, 4 november och 2 december.
Man kan också få SMS som påminner om att bussen är på väg. Ring 013-20 66 30 eller 013-20 68 98 eller mejla till bokbuss@likoping.se. Du kan också anmäla dig på kommunens hemsida. Sök på ”bokbuss sms”.

klart.se